Научни изследвания със ColdZyme® спрей при настинка познат с търговската марка ViruProtect STADA на българския пазар

Инактивиране на коронавируси in vitro от медицинското изделие ColdZyme® спрей за уста срещу настинка

Доклад от проучване 1

Медицинско изделие, образуващо защитна бариера, която деактивира четири основни вируса на настинка

Доклад от проучване 2

ColdZyme образува защитна бариера в гърлото, която деактивира пет основни вируса на настинка

Доклад от проучване 3

Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано пилотно клинично проучване със ColdZyme®спрей срещу риновирус причиняващ настинка

Доклад от проучване 4

Оценка на ColdZyme® спрей срещу чести настинки при персонал за грижи за възрастни хора

Доклад от проучване 5

ColdZyme®спрей намалява продължителността на симптомите на инфекция на горните дихателни пътища при професионални спортисти при свободни условия на живот

Доклад от проучване 6